Mmmm..... cookies...

Parkering i afdelingen

Parkeringsregler

Ny parkeringsordning i afd. 604 Brøndby Nord - træder i kraft 1. juni 2022.

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 3. marts 2022 blev det besluttet at indføre nedenstående parkeringsregler for afdelingen.

Regler fremgår af skiltning i området. 

Misbrug af parkeringslicens medfører skriftlig advarsel.

 

Parkering for beboere med fast bopæl i afd. 604 Brøndby Nord 

Beboere med fast bopæl i afdelingen kan få tilladelse til at parkere i de afmærkede båse i hele Brøndby Nord. Tilladelsen bortfalder ved fraflytning 

Der kan højst gives parkeringstilladelse til 3 køretøjer pr. lejemål – hvoraf højst 1 køretøj må være erhvervskøretøj.

Bemærk at en parkeringstilladelse ikke er ensbetydende med en garanti for, at der er ledig parkeringsplads.

 

Dokumentationskrav

Bilen skal registreres via parkeringsudbyders hjemmeside www.mitcp.dk

Har man ikke adgang til internettet, kan der rettes telefonisk kontakt til P-firmaet eller ejendomskontoret, som vil være behjælpelig.

Hvis man oplever problemer med registreringen, kan man også rette henvendelse til P-firmaet eller ejendomskontoret. 

P-firmaet - City Parkeringsservice - kan kontaktes på 36 41 00 19 eller på kontakt@cityparkering.dk

Ved personlig henvendelse kræves der dokumentation i form af registreringsattest.

 

Andre køretøjer

Motorcykler må kun parkeres i særligt oprettede båse. Der skal også søges om tilladelse til disse, og en motorcykel vil således tælle med som et af de tre køretøjer, der kan registreres pr. lejemål.

Køretøjer ml. 3100 og 3500 kg må kun parkere på særligt skiltede områder. Disse køretøjer kan ikke få gæstetilladelse.

Køretøjer over 3500 kg må ikke parkere i området (handicapbusser er undtaget).

Campingvogne og trailere må kun parkeres i anvist område ved driftspladsen. Der søges særskilt om tilladelse til dette ved at rette henvendelse til ejendomskontoret i åbningstiden. Der skal medbringes registreringsattest på trailer/campingvogn og sundhedskort.

 

Af- og pålæsning (af køretøj samt trailer)

Af- og pålæsning må ske efter færdselslovens regler.

Der skal til enhver tid tages hensyn til den øvrige trafik.

Der må ikke foretages standsning eller parkering i græsrabatter eller på fortov.

 

Parkering for andre

Køretøjer uden parkeringstilladelse må parkere max. 1 time med korrekt indstillet P-skive og efter de regler, der i øvrigt gælder (se ovenfor).

Der kan udstedes fysiske gæstekort (maks 20 stk.) og elektroniske gæstekort. 

Fysiske gæstekort kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden. 

Elektroniske gæstekort kan laves via P-firmaets hjemmeside/app (kommer august 2022).

Gæstetilladelser gælder i 24 timer.

---

Vis lidt hensyn 

Af hensyn til børnenes og fodgængernes sikkerhed anmoder vi dig om at køre med forsigtighed i bebyggelsen.

Leje af carport 

Hvis du har bil, er det muligt for dig at leje en carport. Der er 178 carporte i afdelingen, men man kan alligevel godt forvente, at der er ventetid på af få en carport. 

Du skal kontakte udlejningen på telefon 45 800 600 for at blive skrevet op til en carport.

Hvis du ophører med at være bilejer, så skal du sige din carport op inden en måned, da andre godt vil overtage den.

Du må ikke låne eller leje din carport ud. Dette vil medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Du må heller ikke bruge carporten som autoværksted.

Prisen for at leje en carport er pt. kr. 110,- pr. måned, og lejen opkræves sammen med huslejen.

Cykler 

Cykler skal parkeres i cykelstativerne eller stilles i cykelrummet. Det er ikke tilladt at stille cykler eller andre genstande på trappeopgang, afsats eller svalegang. Hvis det alligevel sker, kan de fjernes uden varsel og uden ansvar.

Knallertkørsel 

Knallertkørsel er forbudt på gangarealerne i boligområdet, ligesom det er strengt forbudt at opbevare, parkere og reparere knallert og scooter i opgangene og på altangangene i højhusene.