Mmmm..... cookies...

Forbrug og miljøbevidsthed

Når vi har udarbejdet et passende koncept, vil der på denne side komme information om det aktuelle vandforbrug i vores ejendom. 

Vandforbruget bliver aflæst én gang om måneden på 8 målesteder, og det vi mangler er at finde en metode der kan visualisere, om vores vandforbrug stiger eller falder. 

Sammen med opgørelsen over selve vandforbruget skal der være information om aktuelle udgifter til vand pr. bolig for seneste måned samt ejendommens samlede udgift til vand og de tilknyttede afledningsafgifter. 

På de her sider, kan du læse mere om forbrug og miljø og finde gode råd til at spare på både vand og el. 

Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk/  
Forbrugerstyrelsen: www.forbrug.dk/ 
Elsparefonden: www.elsparefonden.dk/  

Miljøfakta for B.B. Brøndby Nord 
Glas og flasker 
I 2008 blev der indsamlet 17.770 kg glas og flasker i ejendommen til genbrug. 
Dette svarer til 6 kg glas og flasker pr. bolig i hvert kvartal.

Papir 
I 2008 blev der indsamlet 61.653 kg papir i ejendommen til genbrug. 
Dette svarer til 19 kg papir pr. bolig i hvert kvartal.