Mmmm..... cookies...

Opsigelse og fraflytning

Som lejer kan du opsige boligkontrakten med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. 

Rengøring ved fraflytning 
Når du flytter fra din bolig, skal du:

  • afvaske de malede flader
  • rengøre komfur og ovn
  • rengøre de sanitære installationer herunder afkalkning
  • rengøre fliser på toilet og badeværelse
  • Er rengøringen ikke udført i acceptabelt omfang, vil udgiften til rengøring blive påført flytteopgørelsen. 

Misligholdelse 
Hvis noget er misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen af dette. 

Syn ved fraflytning 
Inden syn skal du have fjernet alt indbo og flytteaffald fra både boligen og tilhørende kælderrum m.m. Du skal aflevere samtlige nøgler ved synet, der foretages efter aftale med varmemesteren. 

Du har altid ret til at bede en repræsentant for lejerforeningen eller afdelingsbestyrelsen om at deltage i syn af din lejlighed. 

I tilfælde af flytning uden opsigelse, skal synet foretages senest 2 uger efter, at afdelingen er blevet bekendt med, at flytningen har fundet sted. Den fraflyttede lejer indkaldes med mindst 1 uges varsel. Et godt råd er altid at deltage ved syn af lejligheden. Det kan i den sidste ende spare dig for en masse problemer. 

Flytteopgørelse 
Din pris for istandsættelsen vil fremgå af udflytningsrapporten. Hvis du ikke kan få prisen oplyst ved synet, skal du senest 2 uger efter have en skriftlig besked om prisen. 

Deltager du ikke ved synet, vil du, senest 2 uger efter synet er foretaget, få besked om istandsættelsens pris og omfang. Der kan være op til 10 % overskridelse i prisen i forhold til oplysningen ved synet og den endelige flytteopgørelse. 

Aflæs elmåleren 
Når du flytter, skal du huske at aflæse el-måleren, så du ikke kommer til at betale for den næste, der flytter ind. Aflæsningen skal sendes til dit forsyningsselskab – oftest DONG. 

Byttelejlighed 
Ved bytte af boliger gælder samme regler som ved fraflytning.