Mmmm..... cookies...

14. februar 2018

Dengang

Frederiksberg Kommune havde erhvervet jord i Brøndbyerne til byens fremtidige vækst. Frederiksbergs jord, der var erhvervet i 1926, lå nord for jernbanen mellem Brøndbyøstervej og Vestvolden og var oprindeligt tænkt anvendt som kirkegård til frederiksbergborgere. Imidlertid ønskede Frederiksberg Kommune i 1962 at afhænde arealerne. Det passede godt med Brøndby Kommunes planer om at bebygge dette område i forlængelse af Nygårdsbebyggelsen. Dermed var der åbnet mulighed for byggeriet af Brøndby Nord. 

Se mere Brøndby Lokalarkiv: 

http://forstadsmuseet.dk/historier