Mmmm..... cookies...

Forsikring

Det er vigtigt at have en indboforsikring 
Hvis det værst tænkelige skulle ske - det kan være indbrud, brand eller vandskade - er det fornuftigt at have en indboforsikring. 

Hvis der opstår brand i din lejlighed, og dit indbo bliver ødelagt af enten ild, røg eller vand, er det betryggende at have en forsikring, så du ikke skal ud og forny det hele for egen regning. Hvis din lejlighed ved en brand bliver så ødelagt, at du bliver nød til at fraflytte den i en periode medens den sættes i stand, skal du også selv betale for genhusning, hvis du ikke har en indboforsikring.

Det samme gælder, hvis du får en vandskade i lejligheden – der kan jo springe et vandrør hos dig selv eller hos din overbo. Hvis du får ødelagt noget af dit indbo, er det ikke afdelingens forsikring, der skal dække det, men din egen indboforsikring. Afdelingen skal kun dække skader på murværk og bygningselementer. Det samme gælder for dit kælderrum.

Derfor bør du tegne en indboforsikring. Pengene kan være givet godt ud.

Du kan læse mere om forsikringer, og finde priser på http://forsikringsguiden.dk/. 

Lejerbo har også lavet en kort brochure med oversigter over, hvad din egen forsikring skal dække og hvad Lejerbos forsikring dækker. Læs brochuren her.

Glas- og kummeforsikring 
Hvis du skal tegne indboforsikring eller måske allerede har en, skal du være opmærksom på, hvad din forsikring indeholder. 

Det er ikke nødvendigt, at din forsikring indeholder glas- og kummeforsikring, da afdelingen har en sådan forsikring. Så spar de penge.


En rude er gået i stykker 

Hvis du har været så uheldig, at en rude i lejligheden eller i dit kælderrum er gået i stykker, skal du straks meddele det til varmemesteren.

Varmemesteren vil herefter kontakte glarmesteren. Du må ikke selv kontakte en glarmester og så tro, at afdelingen betaler regningen.

Hvis du selv har kontaktet en glarmester, kommer du også selv til at betale regningen.

Toilet eller håndvasken er gået i stykker 
Det kan jo ske i selv de bedste familier, at toilettet eller håndvasken "slår revner". Hvis det sker for dig, skal du straks meddele det til varmemesteren.